Endringer i reglene for utstedere av aksjer på Merkur Market (Euronext Growth)

Etter Euronexts oppkjøp av Oslo Børs i juni 2019, og som tidligere kommunisert, vil handel på Merkur Market (Euronext Growth) migrere over til Euronexts handelssystem Optiq. Dette skal i henhold til endret tidsplan skje den 30. november 2020.

De nye utstederreglene som vil gjelde for utstedere av aksjer, egenkapitalbevis, depotbevis, og øvrige finansielle instrumenter med tilsvarende egenskaper som aksjer etter migrering til Optiq, er nå vedtatt av Oslo Børs.

Regelverket vil tre i kraft fra 30. november 2020 for overnevnte utstedere, forutsatt gjennomført migrering til Optiq.

Endringene til regelverket er beskrevet i dokumentet nedenfor, hvor også Regelbøkene er tilgjengelige. Notiser og annen relevant dokumentasjon er tilgjengelig her.

 

Kontaktpersoner

Opptaksregler
Linn Cathrin Slettedal
Senior Manager, Primary Market
lcs@oslobors.no
+47 95 75 69 83 

Løpende forpliktelser
Pernille Woxen Burum
Attorney, Surveillance and Operations
pwb@oslobors.no
+47 22 34 19 49 

Vedlegg

Kontakt oss

Juridiske tjenester

Mandag 1. februar blir www.oslobors.no flyttet til Euronext. Les mer her