Tidenes svakeste start på børsåret

Oslo Børs har aldri falt så mye i løpet av årets tre første måneder som i år, men det har vært kvartaler med mye større kursfall. Siden 1914 har det vært fem kvartal med større kursfall.

Hovedindeksen har steget raskt de siste ukene. Fra bunnivået 16. mars har Hovedindeksen klatret 16,8 prosent, og mars måned endte med et kursfall på 14,8 prosent. 

Siden nyttår har Hovedindeksen falt 24,1 prosent. Det har kun vært større kursfall i løpet et kvartal fem ganger: to ganger i 2008, samt i 1987, 1998 og 2002.  

  • I 1987 endte den største børsoppturen siden Første verdenskrig brått. Krakk på Wall Street sendte Totalindeksen ned 19,1 prosent tirsdag 20. oktober, en dag som i ettertid er blitt hetende den sorte tirsdagen. I løpet av fjerde kvartal 1987 falt Totalindeksen 41 prosent. 
  • I 1998 sendte oljen og finanskrise i Asia Hovedindeksen ned 33,3 prosent i løpet av tredje kvartal. Da hadde det vært solid kursoppgang gjennom 90-tallet.  I kjølvannet av den asiatiske finanskrisen 1997/98 falt oljeprisen sterkt. 
  • Under finanskrisen i 2008 falt Hovedindeksen 31,3 prosent i tredje kvartal og fortsatte ned 29,2 prosent i fjerde kvartal. Et dypt fall i oljeprisen forsterket kursfallet på Oslo Børs. I tillegg søkte utenlandske investorer tilflukt i større markeder. I de foregående årene hadde utlendinger kjøpt seg opp til de nye rekordnivåer og vært avgjørende for likviditeten. 2008 er det svakeste året i Hovedindeksens historie med et kursfall på 54,1 prosent. 
  • I 2002 kom revisorskandaler i selskaper som Enron og Arthur Andersen, på toppen av dotcom-nedturen og ettervirkningene av 11. september-angrepet året før. I tredje kvartal dette året falt Hovedindeksen 25,5 prosent. 

Det har vært en rekke kvartaler med nesten like stort kursfall som dette kvartalet – se tabell under: 

  • Tredje kvartal 2001: 11. september-angrepet på USA. 
  • Tredje kvartal 1974: Oljeprissjokket i etterkant av Yom Kippur-krigen akselererte konjunkturnedgangen internasjonalt.  
  • Fjerde kvartal 1918: Våpenhvilen 11. november 1918 slo umiddelbart og kraftig inn i prisingen av skipsaksjer. 
  • Tredje kvartal 1992: Bankkrisen i kjølvannet av ekspansjonen på 80-tallet. 
  • Tredje kvartal 2011: Statsgjeldkrisen i flere land i Europa truet euroen og senket børsene. 

Kursutviklingen fra 1914 i tabellen under er satt sammen av flere indekser. Hovedindeksen er benyttet fra 1996. For perioden fra 1983 frem til dette vises Totalindeksen. Begge disse indeksene er avkastningsindekser, noe som innebærer at utbytteutbetalinger er inkludert. For perioden før 1983 vises kursindekser, som kun måler selve kursutviklingen. I perioder, for eksempel under første verdenskrig, har utbytteutbetalingene vært svært høye. Norges Bank (Jan Tore Klovland, Historical stock price indices in Norway 1914– 2003) har satt sammen indeksen for perioden før 1983 på bakgrunn av flere kilder, blant annet Statistisk sentralbyrå.  

Kvartal

Indeks

Kursendring kvartal

+/- % påfølgende 12 måneder

+/- % foregående 12 måneder

4. kv. 1987

33.84

-41.02 %

37.71 %

-11.83 %

3. kv. 1998

119.29

-33.31 %

34.89 %

-35.01 %

3. kv. 2008

318.38

-31.30 %

1.60 %

-35.85 %

4. kv. 2008

225.48

-29.18 %

64.78 %

-54.06 %

3. kv. 2002

110.62

-25.48 %

28.95 %

-24.79 %

1. kv. 2020

707.13

-24.08 %

0.00 %

-18.07 %

3. kv. 2001

147.08

-23.41 %

-24.79 %

-31.25 %

3. kv. 1974

15.20

-23.24 %

-11.92 %

-36.26 %

4. kv. 1918

13.59

-19.50 %

-16.51 %

-15.75 %

3. kv. 1992

45.01

-18.15 %

65.16 %

-32.98 %

4. kv. 1920

7.49

-17.40 %

-32.67 %

-33.98 %

3. kv. 2011

348.28

-17.34 %

28.03 %

-8.69 %

2. kv. 2002

148.45

-17.09 %

-9.60 %

-22.70 %

1. kv. 1921

6.23

-16.85 %

-20.55 %

-44.26 %

1. kv. 2008

411.99

-16.06 %

-45.06 %

-10.69 %

4. kv. 1991

56.42

-15.98 %

-10.02 %

-9.42 %

4. kv. 1990

62.29

-15.48 %

-9.42 %

-13.45 %

3. kv. 1945

9.02

-15.25 %

7.66 %

-18.69 %

2. kv. 1940

5.95

-15.24 %

51.92 %

-10.89 %

4. kv. 2018

799.46

-14.79 %

16.51 %

-1.84 %

 

kvartalsutvikling kursutvikling Oslo Børs siden 1914

 

Kontakt oss

Geir Harald Aase