Rekordhøy låneaktivitet på Børsen

April ble en travel måned i obligasjonsmarkedet på Oslo Børs med mange nye lån og høyt låneopptak. Lånevolumet hittil i år er høyere enn på samme tid i rekordåret 2014.

I april ble det hentet inn 32 milliarder kroner gjennom nye lån og utvidelser av eksisterende lån, utenom statslån. Det er 140 prosent høyere enn i april i fjor, og 40 prosent høyere enn i rekordåret 2014 – se figur under. Hittil i år er det lånt 108,3 milliarder nye kroner gjennom obligasjonsmarkedet på Oslo Børs, to milliarder mer enn på samme tid i 2014.

Bankene var de viktigste låntakerne, og obligasjoner med fortrinnsrett sto for nær to tredjedeler av emisjonsvolumet i april, 20,3 milliarder kroner. Til sammen ble det notert 47 nye lån på Børsen i april. Telles antall lån ble det notert flest nye bankobligasjoner på Nordic ABM, hele 27 lån.

Det er nå notert 1.748 lån på Oslo Børs og Nordic ABM med en utestående verdi på 1.656 milliarder. Siden nyttår har utestående verdi økt med 78 milliarder og antall lån med 27.

Emisjonsvolum i april 2016

Nøkkeltall rentemarkedet - April 2016

 

 Oslo Børs

 Nordic ABM

 Total

Antall noterte lån

641

1.107

1.748

Antall utstedere

204

255

332

Nominell verdi utestående lån totalt (NOK mrd)

1.233

423

1.656

Emisjoner hittil i år totalt inkl. utvidelser (NOK mrd)

74

34

108

Kontakt oss

Geir Harald Aase