Medvind for transport av vindmøller til Børsen

Tungtransportrederiet OHT debuterer i dag på Merkur Market.

OHT satser på havvind, og hentet nylig 542 millioner kroner for å finansiere nye installasjonsfortøyer for vindmøller. Aksjeemisjonen ble gjort raskere enn planlagt.

– Vi hadde veldig fin respons i markedet og opplever at det er god størrelse og kvalitet på tegnerne, uttalte styreleder Rune Magnus Lundetræ til Finansavisen.

Med OHT er det blitt notert 20 nye selskaper på Børsen hittil i år.

Om OHT
OHT er en norsk leverandør av spesialiserte tungløfttjenester til skipstransport-/lasteskip-bransjen, oljeserviceindustrien og havvindindustrien, som for eksempel borerigger, offshoremoduler og fundamenter til havvindfarmer. Gjennom dets heleide datterselskaper eier konsernet fem tungløfteskip og forventer levering i slutten av 2021 av et spesialbygd halvt nedsenkbart installasjonsfartøy for fundamenter til havvindfarmer.  www.oht.no 

Årets børsnykommere 

Markedsverdi første dag (mill. kr) 

Aker BioMarine AS 

9.170 

Pexip Holding ASA 

8.662 

BW Energy Limited 

5.658 

BEWi ASA 

3.309 

Aker Carbon Capture AS 

2.859 

OHT ASA 

2.417* 

Mercell Holding AS 

2.390 

Quantafuel ASA 

2.289 

Aker Offshore Wind Holding AS 

2.087 

Andfjord Salmon AS 

1.992 

Ice Fish Farm AS 

1.976 

Northern Ocean Ltd. 

1.665 

Salmon Evolution Holding AS 

1.648 

Sikri Holding AS 

1.327 

EXACT Therapeutics AS 

954 

Cloudberry Clean Energy AS 

575 

Instabank ASA 

499 

ELOP AS 

369 

ayfie Group AS 

276 

Romsdal Sparebank 

216 

Totalsum 

50.339 

* Basert på emisjonskursen på 20 kroner. 

Kontakt oss

Geir Harald Aase