Høy aktivitet i obligasjonsmarkedet

Mange nye lån og mange nye utstedere debuterer i obligasjonsmarkedet. Det gir rekordhøyt emisjonsvolum.

Det ble hentet 25,3 milliarder kroner i juni gjennom nye lån og utvidelser av eksisterende lån, utenom statslån. Hittil i år er det blitt hentet 165,1 milliarder kroner i obligasjonsmarkedet, noe som er 9,6 prosent mer enn på samme tid i fjor og 9,3 prosent lavere enn rekordåret 2014.

Stadig flere noterer lånene sine på Børsen. 26 nye utstedere har notert sine første lån på Oslo Børs i år. 13 av disse nye utstederne er kommuner eller fylker.

Det ble notert 56 nye obligasjons- og sertifikatlån i juni, og hittil i år er det notert 266 nye lån. Hovedtyngden av lånene er bankobligasjoner. Til sammen er det nå notert 1.742 lån på Oslo Børs og Nordic ABM med en utestående verdi på 1.653 milliarder kroner, som er 4,6 prosent høyere enn ved nyttår. 

Emisjonsvolum årets seks første måneder
Antall lån og utestående verdi

Kontakt oss

Geir Harald Aase