Britene sendte Børsen ned

Den britiske EU-avstemningen ga en turbulent juni. Etter fire måneder på rad med kursoppgang falt Hovedindeksen 2,3 prosent i juni.

En solid sluttspurt var ikke nok. Forrige uke steg Hovedindeksen 3,3 prosent, og vi hadde den største kursoppgangen i løpet av én uke siden mars i år. Til gjengjeld hadde indeksen falt 6,2 prosent i løpet av de to påfølgende børsdagene etter britenes nei til EU. Dette var det største kursfallet i løpet av to dager siden august 2015.

Energi-aksjene bremset kursfallet i juni. Med solid avkastning for aksjer som Det norske oljeselskap (opp 29,8 prosent), Aker Solutions (21,6 prosent), Ocean Yield (13,6 prosent), Subsea 7 (9,4 prosent) og Statoil (8,0 prosent), steg Energiindeksen med syv prosent i juni.

Finans, materialer og IT var de svakeste sektorene sist måned. Yara veide tyngst da Materialerindeksen falt 10,5 prosent i juni. Nordic Semiconductor, Thin Film Electronics og REC Silicon bidro mest til at IT-indeksens kursfall på 10,8 prosent, mens DNB var med på å sende Finansindeksen ned fem prosent.

Det var lav aksjeomsetning i forkant av britenes EU-nei, men morgenen 24. juni, dagen etter valget, ble det veldig travelt. I løpet av denne dagen ble det gjort 134.000 handler i aksjemarkedet, og vi fikk den travleste dagen på Børsen siden mars i år. Også de påfølgende dagene var omsetningen høyere enn normalt. Dermed ble aksjeomsetningen for juni på linje med juni fjor, både målt i kroner og antall handler. I gjennomsnitt ble det handlet for 4,3 milliarder kroner fordelt på 91.000 handler hver dag i juni.

Hovedindeksen hittil i år:

Hovedindeksen

Sektorindeksene hittil i år (per 4.7.2016):

Sektorindeksene

Kontakt oss

Geir Harald Aase