Høring vedrørende Utstederreglene

Etter Euronexts oppkjøp av Oslo Børs i juni 2019, og som tidligere kommunisert, vil handel på Oslo Børs og Oslo Axess migrere over til Euronexts handelssystem Optiq den 9. november 2020 for egenkapitalinstrumenter og 30. november 2020 for derivater og renteinstrumenter.

De foreslåtte endringene er nærmere redegjort for i høringen: Høring vedrørende Utstederreglene

Contact us

Listing