Endringer knyttet til overgang til Euronext-systemer

I løpet av høsten tar Oslo Børs i bruk samme systemer som de andre Euronext-børsene. Dette medfører enkelte forandringer for aksje-, egenkapitalbevis- og obligasjonsutstederne på Oslo Børs. Blant annet vil to av våre markedsplasser bytte navn, og vi vil få noen regelverksendringer.

Contact us

Listing