Endringer knyttet til overgang til Euronext-systemer

I løpet av høsten tar Oslo Børs i bruk samme systemer som de andre Euronext-børsene. Dette medfører enkelte forandringer for aksje-, egenkapitalbevis- og obligasjonsutstederne på Oslo Børs. Blant annet vil to av våre markedsplasser bytte navn, og vi vil få noen regelverksendringer.

Contact us

Listing

Many of our web pages have moved to Euronext websites. Read more here