Euronext listing integration

This autumn Oslo Børs will start using the same systems as Euronext’s other exchanges. This will entail some changes for issuers with equities, equity certificates and bonds listed on Oslo Børs. On this “Euronext listing integration” page you will find information we make available to issuers and advisors to inform about changes that are important to keep in mind.

13/10/2020
Webinar - Oslo Børs becomes part of Euronext

As of 09 November, Oslo Børs will start using the Euronext systems following its integration with Euronext. This migration will entail some changes for issuers with equities, equity certificates and bonds listed on Oslo Børs.

05/10/2020
Consultation regarding the ABM rules for issuers

Following the acquisition of Oslo Børs by Euronext in June 2019, reporting of trades in bonds registered on Nordic ABM will migrate onto the Euronext trade reporting platform Saturn on 30 November 2020.

14/09/2020
Consultation regarding Trading Rules on Merkur Market

Following the acquisition of Oslo Børs by Euronext in June 2019, and as previously communicated, trading on Merkur Market will migrate onto the Euronext trading platform Optiq on 9 November 2020, simultaneously as the migration of trading with equity securities on Oslo Børs and Oslo Axess.

The purpose of this consultation is to present the new regulation that will govern the Trading Rules on Merkur Market after the migration to Optiq, and to offer our members an opportunity to provide feedback on the changes.

07/07/2020
Høring vedrørende Utstederreglene

Etter Euronexts oppkjøp av Oslo Børs i juni 2019, og som tidligere kommunisert, vil handel på Oslo Børs og Oslo Axess migrere over til Euronexts handelssystem Optiq den 9. november 2020 for egenkapitalinstrumenter og 30. november 2020 for derivater og renteinstrumenter.

22/06/2020
Endringer knyttet til overgang til Euronext-systemer

I løpet av høsten tar Oslo Børs i bruk samme systemer som de andre Euronext-børsene. Dette medfører enkelte forandringer for aksje-, egenkapitalbevis- og obligasjonsutstederne på Oslo Børs. Blant annet vil to av våre markedsplasser bytte navn, og vi vil få noen regelverksendringer.

Contact us

Listing