Kursutvikling siden 1914

Denne indeksen er satt sammen av flere indekser. Hovedindeksen er benyttet fra 1996. For perioden fra 1983 frem til dette vises Totalindeksen. Begge disse indeksene er avkastningsindekser, noe som innebærer at utbytteutbetalinger er inkludert. For perioden før 1983 vises kursindekser, som kun måler selve kursutviklingen. I perioder, for eksempel under første verdenskrig, har utbytteutbetalingene vært svært høye. Norges Bank (*) har satt sammen indeksen for perioden før 1983 på bakgrunn av flere kilder, blant annet Statistisk sentralbyrå.

(* Jan Tore Klovland, Historical stock price indices in Norway 1914– 2003)