Statistikk

Her finner du månedlig og årlig oppdatert statistikk vedrørende aksje-, obligasjons- og derivatmarkedet fram til november 2020. Statistikk fra og med november 2020 finner du her: Euronext - Statistics & Reports

Emisjonsstatistikk

Månedlig oppdatert liste over emisjoner i aksjemarkedet tilbake til 1997.

Listeendringer

Månedlig oppdatert liste over noteringer, strykninger, listeendringer og navneendringer tilbake til 1996.

Internasjonal statistikk

Se Federation of European Securities Exchanges og World Federation of Exchanges.

Nibor

Oslo Børs publiserer ikke lenger Nibor. For oppdaterte verdier, se https://most.referanserenter.no/nibor-rates.html

Kontakt oss

Markedsdata