Eksempel på innsideliste i henhold til verdipapirhandelloven av 2007

I vedlagte dokument gis en oversikt over hvilke bestemmelser i verdipapirhandelloven som etter Oslo Børs' vurdering kommer til anvendelse i forbindelse med håndtering av innsideinformasjon. Det gis også et eksempel på føring av innsideliste, samt eksempel på e-post til mottaker av innsideinformasjon ved oppføring på innsideliste.

 

Kontakt oss

Juridiske tjenester