Sjekkliste og kontrollspørsmål

I forbindelse med oversendelse av første utkast til tilbudsdokument for pliktige og frivillige tilbud til Oslo Børs for gjennomgang skal det fylles ut en standard sjekkliste med referanser til verdipapirhandellovens innholdskrav.

Videre skal det legges ved svar på enkelte innledende kontrollspørsmål knyttet til tilbudspris og likebehandling av aksjonærer.

 

Kontakt oss

Juridiske tjenester