Relevante direktiver, forordninger og ESMA-uttalelser