Praksis

Oslo Børs publiserer vedtak og uttalelser som antas å ha interesse fordi de illustrerer fortolkninger og praksis i den årlige publikasjonen Vedtak og uttalelser.

Forhold vedrørende overtakelsestilbud er samlet i et eget kapittel.

Kontakt oss

Juridiske tjenester