Melding om tilbud

Melding om inntreden av tilbudsplikt

Det følger av vphl. § 6-8 at en investor som har inngått avtale om erverv som vil utløse tilbudsplikt, straks skal gi melding om dette til Oslo Børs (tilbudsmyndigheten) og til målselskapet. I meldingen skal det blant annet angis om det vil bli fremsatt tilbud om kjøp av de øvrige aksjer i selskapet eller om det vil foretas nedsalg.

Den aktuelle meldingen kan sendes til ma@oslobors.no. Oslo Børs vil deretter sørge for offentliggjøring.

Melding om beslutning av frivillig tilbud

Det følger av vphl. § 6-19 at den som har fattet en beslutning om fremsettelse av frivillig tilbud, straks skal gi melding til Oslo Børs (tilbudsmyndigheten) og til målselskapet.

Den aktuelle meldingen kan sendes til ma@oslobors.no. Oslo Børs vil deretter sørge for offentliggjøring.

Kontakt oss

Juridiske tjenester