Gebyr

I henhold til vphl. § 6-15 kan Oslo Børs kreve gebyr av tilbyder i forbindelse med kontroll av tilbud og tilbudsdokument. Oslo Børs’ gebyrer i forbindelse med slik kontroll fremgår av oversikt over avgifter for utstedere på Oslo Børs/Oslo Axess.

Oslo Børs kan på forespørsel påbegynne kontroll av tilbudsdokumentet på konfidensiell basis før tilbudet er offentlig kjent. Avgiften påløper ved påbegynt kontroll. 

Kontakt oss

Juridiske tjenester