Oslo Regelbok II - Utstederregler

Ekspander

1. Alminnelige bestemmelser

Ekspander

2. Felles regler for Utstedere av Aksjer, obligasjoner og ETFer

Ekspander

3. Opptaksregler for Utstedere av Aksjer

Ekspander

4. Løpende forpliktelser for Utstedere av Aksjer

Ekspander

5. Opptaksregler for Utstedere av obligasjoner

Ekspander

6. Løpende forpliktelser for Utstedere av obligasjoner

Ekspander

7. Opptaksregler for Utstedere av ETFer

Ekspander

8. Løpende forpliktelser for Utstedere av ETFer