Notiser og annen dokumentasjon

Denne siden inneholder Notiser og annen dokumentasjon som supplerer regelverket som trådte i kraft 30. november 2020 for utstedere og medlemmer på Oslo Børs, Euronext Expand og Euronext Growth Oslo.

Opptak til handel - aksjer, egenkapitalbevis og ETFer - Oslo Børs og Euronext Expand

Opptak til handel - aksjer og egenkapitalbevis - Euronext Growth Oslo

Application Form (docx, 131 kB)

Opptak til handel – obligasjoner – Oslo Børs

Løpende forpliktelser - aksjer, egenkapitalbevis og ETFer - Oslo Børs, Euronext Expand og Euronext Growth Oslo

Løpende forpliktelser - obligasjoner - Oslo Børs og Nordic ABM

Kontakt oss

Juridiske tjenester