Merkur Market klagenemnd

Løpende forpliktelser for Merkur Market pkt. 14 bestemmer at Merkur Market skal ha en klagenemnd. Klagenemnden avgjør klager på beslutning om daglig mulkt etter løpende forpliktelser pkt. 12.2 og overtredelsesgebyr etter pkt. 12.3. Videre skal Merkur Market klagenemnd behandle klager fra medlemmer som er sanksjonert etter Merkur Market Member and Trading Rules pkt. C 104 jf. C 103.

Vedtak

Klagenemnden er klageinstans for beslutninger fattet av Oslo Børs vedrørende Merkur Market løpende forpliktelser eller Merkur Market Member and Trading Rules som er gjenstand for klage. Klagenemnden kan prøve alle sider av beslutningen som er påklaget. Klagenemndens kompetanse er likevel begrenset til å opprettholde beslutningen, eller avgjøre forholdet til gunst for den klagende part. Nemdas avgjørelse er rådgivende for Oslo Børs.

 

2016

Kontakt oss

Juridiske tjenester