Medlems- og handelsregler

Medlemsreglene omfatter vilkår og regler for medlemskap og handel med egenkapital- og renteinstrumenter. Handelsreglene for Oslo Axess tilsvarer det som benyttes i børsmarkedet. Handelsreglene for Nordic ABM og Merkur Market tar utgangspunkt i medlems- og handelsreglene på Oslo Børs. Derivatreglene og Connectreglene omfatter vilkår og regler for medlemskap og handel i derivatinstrumenter på henholdsvis Oslo Børs og Oslo Connect.

Medlems- og handelsregler — aksje- og renteinstrumenter

Markedsmodellene er et vedlegg til medlems- og handelsreglene og gir en mer detaljert beskrivelse av handel og handelsfunksjonalitet for aksjemarkedet og rentemarkedet.

Les mer om markedsmodellene for aksjemarkedet og rentemarkedet

Medlemsavtaler — aksje- og renteinstrumenter

Derivatregelverket og medlemsavtaler derivater

 Derivatreglene

 Connectreglene

Kontakt oss

Ingvild Resaland