Oslo Børs lanserer nytt produkt for føring av innsidelister

Oslo Børs har i dag lansert NewsPoint InsiderTool, et nytt system for føring av innsidelister.

Systemet ivaretar alle formelle krav til listeføring og prosessene rundt utsatt offentliggjøring for børsnoterte selskaper.

Market Abuse Regulation (MAR) stiller en rekke nye krav til listeføring for utstedere av aksjer og obligasjoner, samt til dokumentasjon rundt beslutningen om utsatt offentliggjøring. InsiderTool er utviklet for å sikre korrekt listeføring i henhold til MAR, og det er gjort tilpasninger som gjør det hensiktsmessig å bruke systemet også frem til MAR trer i kraft i Norge. InsiderTool er integrert i dagens NewsPoint, med samme brukervennlige grensesnitt.

Vi tilbyr også demoer gjennom webkonferanser eller i møter. Ta kontakt med Markedsdata på Oslo Børs for å avtale demo eller for andre spørsmål på telefon +47 22 34 18 02 eller e-post sales@oslobors.no.

Kontakt oss

Juridiske tjenester

Mandag 1. februar blir www.oslobors.no flyttet til Euronext. Les mer her