Oslo Børs lanserer løsning for føring av innsidelister

Oslo Børs vil tilby en løsning for føring av innsidelister, tilgjengelig fra Newspoint. Den nye løsningen vil bli lansert i løpet av 2018, og vil ivareta alle formelle krav som stilles i MAR (Market Abuse Regulation).

Oslo Børs vil på denne måten bidra til at selskapene:

  • får tilgang til et enkelt og brukervennlig grensesnitt ved opprettelse av innsidelister
  • gis tilgang til oppdatering og uthenting av innsidelister
  • ivaretar krav for informasjon til og registrering av bekreftelse fra den enkelte innsider
  • ivaretar krav til behandling av personopplysninger i henhold til GDPR (The General Data Protection Regulation)
  • ivaretar strenge krav til datalagring og sikkerhet gjennom børsens etablerte systemer

Oslo Børs er nå i gang med å fornye Newsweb og Newspoint. Vi vil i første omgang vektlegge brukervennlighet, tidsriktig design og funksjonalitet som blant annet ivaretar kravene i GDPR.

  • Newsweb lanseres i april
  • Newspoint kommer senest 1. september

Kontakt oss

Juridiske tjenester

Mandag 1. februar blir www.oslobors.no flyttet til Euronext. Les mer her