Oppdatert versjon av Oslo Børs veiledning om rapportering av samfunnsansvar

Oslo Børs og Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer (Norsif) har utarbeidet en oppdatert utgave av Oslo Børs veiledning om rapportering av samfunnsansvar. Den første versjonen av veiledningen ble lansert i september 2016.

Den første versjonen av veiledningen var basert på GRI G4-retningslinjene for samfunnsansvarsrapportering. Den oppdaterte veiledningen viser til GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards) som har erstattet GRI G4-retningslinjene. GRI Standards er det mest benyttede internasjonale rapporteringsrammeverket for bærekraftsrapportering, og benyttes allerede av flere selskaper på Oslo Børs.

Innføringen av GRI Standards var forskuttert i den første utgaven av veiledningen, og innebærer følgelig i seg selv ingen endringer i rapporteringsprosessen som veiledningen beskriver. For øvrig er det gjort mindre endringer for å tydeliggjøre innholdet i veiledningen, med blant annet noen flere eksempler og utdypende forklaringer. Listen med referanser til andre relevante retningslinjer er også oppdatert.

Veiledningen er ment å være et nyttig og praktisk verktøy for å bidra til en effektiv, helhetlig og relevant samfunnsansvarsrapportering. Det er frivillig for selskapene om de vil benytte børsens veiledning om rapportering av samfunnsansvar.

Den reviderte veiledningen er tilgjengelig på børsens nettsider: Rapportering av samfunnsansvar

Kontakt oss

Juridiske tjenester

Mandag 1. februar blir www.oslobors.no flyttet til Euronext. Les mer her