Nye retningslinjer for rapportering av samfunnsansvar

Euronext lanserer nye retningslinjer for rapportering av samfunnsansvar basert på Oslo Børs’ eksisterende anbefaling. Retningslinjene skal hjelpe selskapene med å adressere vesentlige temaer og viktige prinsipper som selskapene bør hensynta i arbeidet med samfunnsansvarsrapportering og i deres Investor Relations-arbeid.

Euronexts retningslinjer bygger på Oslo Børs’ veiledning om rapportering av samfunnsansvar og anbefalingene fra Sustainable Stock Exchanges Initiative. Både Euronexts retningslinjer og Oslo Børs’ veiledning er basert på standardene for samfunnsansvarsrapportering til GRI (GRI Standards) og begge beskriver en prosess for gjennomføring av en vesentlighetsanalyse, tilhørende virksomhetsstyring, kommunikasjon og årlig oppdatering.

Euronexts retningslinjer vil erstatte Oslo Børs’ veiledning om rapportering av samfunnsansvar fra 2018. Selskapene kan fortsatt legge veiledningen til Oslo Børs til grunn ved utarbeidelse av årsrapporten og/eller separat redegjørelse om samfunnsansvar for 2019.

Euronext har forpliktet seg til å bidra til at forhold knyttet til samfunnsansvar blir integrert i beslutningsprosesser for investeringer. Dette er et viktig tiltak for å gjøre finans mer bærekraftig, ved å sørge for en hensiktsmessig allokering og kanalisering av kapital i retning av eiendeler som er bærekraftige og som bidrar til grønn omstilling.

Lanseringen av Euronexts retningslinjer om rapportering av samfunnsansvar er ledd i Euronexts strategi 'Let's Grow Together 2022', som har bærekraftsinitiativer som et hovedfokus. Retningslinjene er basert på beste praksis innen samfunnsansvarsrapportering som selskapene kan ta i bruk fremover.

Du kan laste ned den engelske versjonen nederst på denne siden. En norsk oversettelse av Euronexts retningslinjer vil bli offentliggjort når den foreligger.

Kontakt oss

Juridiske tjenester