InsiderTool slås sammen med InsiderLog

Som følge av at Euronext har gjennomført sitt oppkjøp av Oslo Børs, vil Oslo Børs nå kunne utvide tilbudet av produkter til det norske kapitalmarkedet. Som første skritt vil vi slå sammen InsiderTool og InsiderLog.

Euronext gjennomførte sitt oppkjøp av Oslo Børs 5. juli 2019, og vi har nå startet arbeidet med å integrere våre produktporteføljer. Dette vil medføre at vi kan tilby en rekke nye og spennende tjenester i det norske markedet.

Corporate Services fra Euronext

Corporate Services fra Euronext er en produktportefølje som er utviklet for å bidra til at børsnoterte selskaper skal få best mulig utbytte av kapitalmarkedet Felles for disse tjenestene er at de bidrar til bedre synlighet og kommunikasjon samt at de vil bidra til at selskapene får en tettere relasjon til egne investorer. Tjenestene er også utviklet med tanke på sikker og effektiv selskapsstyring, samt overholdelse av lover og regler. Produktporteføljen fra Euronext består blant annet av rådgivningstjenester, webcast, investor relations plattform og styreportal. 

Euronext tilbyr også produktet InsiderLog for føring av innsidelister. Dette produktet tilsvarer InsiderTool som i dag leveres av Oslo Børs. Ettersom InnsiderLog og InsiderTool dekker det samme behovet vil vi nå slå sammen disse produktene.

InsiderTool slås sammen med InsiderLog

Vi forventer at Market Abuse Regulation («MAR») vill tre i kraft i Norge i begynnelsen av 2020. En konsekvens av MAR er at det stilles en rekke nye og skjerpede krav til føring av innsidelister. For å bistå våre børsnoterte selskaper med å overholde de nye kravene i MAR lanserte Oslo Børs InsiderTool i desember2018. Flere utstedere har allerede tatt InsiderTool i bruk. 

MAR har allerede vært gjeldende i de fleste EU medlemsland i mer enn tre år, og det finnes ulike produkter tilgjengelig for administrasjon av innsidelister. Et av disse produktene er InsiderLog. InsiderLog ble opprinnelig utviklet av et svensk selskap, og har vært en del av Euronext siden begynnelsen av 2018. InsiderLog brukes i dag av mer enn 400 utstedere i 10 ulike land, samt av flere store advokatfirma, revisjonsselskaper og andre selskap som tilbyr rådgivningstjenester til noterte selskaper. InsiderLog er en anerkjent aktør som har utviklet sitt produkt gjennom flere år, basert både på tilbakemelding fra kunder og spesifikasjoner av fortolkningen av MAR fra europeiske tilsynsmyndigheter.

Vi vil nå flytte InsiderTool inn i InsiderLog og dermed levere et forbedret produkt der vi drar nytte av begge parters ekspertise og erfaringer. Det nye produktet vil bli tilgjengelig på norsk og vil ivareta gjeldende regelverk frem til MAR trer i kraft.  

Oslo Børs er opptatt av å kunne tilby best mulig tjenester til det norske kapitalmarkedet og ser frem til at vi som en del av Euronext-konsernet vil få anledning til både å tilby et bredere produktspekter.

Mer informasjon er tilgjengelig på våre nettsider, eller ved å ta kontakt med Markedsdata på Oslo Børs på telefon 22 34 18 02 eller mail sales@oslobors.no.

Kontakt oss

Juridiske tjenester

Mandag 1. februar blir www.oslobors.no flyttet til Euronext. Les mer her