Føring av innsidelister med løsning fra Oslo Børs

Løsningen for føring av innsidelister blir en integrert del av børsens portal for noterte selskaper og leveres som planlagt i løpet av 2018.

Oslo Børs informerte i vinter om at vi vil tilby en løsning for føring av innsidelister i løpet av 2018, det vil si i god tid før MAR (Market Abuse Regulation) trer i kraft i Norge.

Børsens løsning vil selvfølgelig ivareta alle formelle krav til listeføring. I tillegg er vi opptatt av å tilby funksjonalitet som sikrer støtte til prosessene rundt utsatt offentliggjøring, samt å minimere mulighetene for at brukere begår utilsiktede feil. Utviklingen vil skje i tett samarbeid med våre kunder.

Alt i ett system

Føring av innsidelister vil bli nytt menyvalg i NewsPoint, børsens portal for noterte selskaper, som forenkler hele oppstartsprosessen.

Minimalt behov for opplæring av ansatte
Vi integrerer løsningen for føring av innsidelister i NewsPoint, som alle børsnoterte selskaper allerede kjenner og benytter. Løsningen vil få det samme nye og brukervennlige grensesnittet som vi nå utvikler for NewsPoint.

Rutiner for brukertilgang, datalagring og sikkerhet er allerede etablert
Dette ivaretas gjennom børsens systemer og kundens etablerte tilgang til NewsPoint. I tillegg legger vi til rette for at personopplysninger ivaretas i henhold til GDPR (General Data Protection Regulation).

Utover høsten vil Oslo Børs invitere til frokostmøter for å informere om nytt regelverk, samt hvordan selskapene kan etterleve de nye kravene ved hjelp av vår nye løsning for føring av innsidelister.

Spørsmål om løsningen kan rettes til Randi Nordvik, Salgs- og markedssjef, randi.nordvik@oslobors.no.

Kontakt oss

Juridiske tjenester

Mandag 1. februar blir www.oslobors.no flyttet til Euronext. Les mer her