Endringer i utstederreglene for obligasjoner på Oslo Børs

Etter Euronexts oppkjøp av Oslo Børs i juni 2019, vil handel på Oslo Børs migrere over til Euronexts handelssystem Optiq. Dette skal i henhold til endret tidsplan skje den 7. desember 2020 for derivater og renteinstrumenter.

Utstederreglene for obligasjoner som vil gjelde etter migreringen til Optiq er nå besluttet av Oslo Børs.

Regelbøkene vil tre i kraft fra 7. desember 2020 for utstedere av obligasjoner, forutsatt gjennomført migrering til Optiq.

Vedlagt følger en beskrivelse av endringene, samt nye regelbøker. Notiser og annen relevant dokumentasjon er tilgjengelig her

Vedlegg

 

Kontakt oss

Juridiske tjenester

Mandag 1. februar blir www.oslobors.no flyttet til Euronext. Les mer her