Begjæring om omgjøring av tidligere vedtak om godkjennelse av frivillig tilbud fra BW LPG Limited

Oslo Børs har mottatt en begjæring om omgjøring av tidligere vedtak om godkjennelse av tilbud fra BW LPG Limited på Aurora LPG Holding ASA. Oslo Børs avviser behandling av klagen og har besluttet å ikke omgjøre tidligere vedtak om å godkjenne tilbudet.

Vedtaket om å avvise klagen kan påklages etter reglene om klage i verdipapirforskriften kap. 12 del 2. Beslutningen om å ikke omgjøre vedtaket er ikke et enkeltvedtak som kan påklages.

Les hele vedtaksbrevet her: Vedtak og uttalelser: 2019-09-18 BW LPG Limited - Begjæring om omgjøring av tidligere vedtak

Kontakt oss

Juridiske tjenester

Mandag 1. februar blir www.oslobors.no flyttet til Euronext. Les mer her