Informasjon og nyheter

Her vil informasjon og nyheter knyttet til Oslo Børs’ regelverk publiseres løpende. Dersom du ønsker å motta denne informasjonen på e-post, registrer e-postadressen din i boksen til til høyre.

19.10.2018
Ny anbefaling om eierstyring og selskapsledelse

Norsk Utvalg for eierstyring og selskapsledelse har gitt ut en revidert anbefaling om eierstyring og selskapsledelse.

06.06.2018
Føring av innsidelister med løsning fra Oslo Børs

Løsningen for føring av innsidelister blir en integrert del av børsens portal for noterte selskaper og leveres som planlagt i løpet av 2018.

03.07.2018
Oppdatert versjon av Oslo Børs veiledning om rapportering av samfunnsansvar

Oslo Børs og Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer (Norsif) har utarbeidet en oppdatert utgave av Oslo Børs veiledning om rapportering av samfunnsansvar. Den første versjonen av veiledningen ble lansert i september 2016.

28.02.2018
Oslo Børs lanserer løsning for føring av innsidelister

Oslo Børs vil tilby en løsning for føring av innsidelister, tilgjengelig fra Newspoint. Den nye løsningen vil bli lansert i løpet av 2018, og vil ivareta alle formelle krav som stilles i MAR (Market Abuse Regulation).

29.01.2018
Oslo Børs lanserer regelverk i nytt webformat

Oslo Børs lanserer gjeldende regelverk for utstedere av aksjer, obligasjoner og egenkapitalbevis på våre markedsplasser i nytt webformat.

Kontakt oss

Juridiske tjenester