Høring vedrørende Utstederreglene på Merkur Market

Etter Euronexts oppkjøp av Oslo Børs i juni 2019, og som tidligere kommunisert, vil handel på Merkur Market migrere over til Euronexts handelssystem Optiq den 9. november 2020, samtidig som migreringen for handel med egenkapitalinstrumenter på Oslo Børs og Oslo Axess.

Som følge av oppkjøpet vil utstedere av aksjer på Merkur Market bli del av Euronexts regelboksregime (Euronext Growth Markets Regelbok). Dette innebærer mer harmonisering med Euronexts regelverk, både hva gjelder struktur og innhold. I tillegg vil Merkur Market som del av harmoniseringsprosessen endre navn til Euronext Growth, drevet av Oslo Børs som én av flere Euronext Growth Markets under Euronext.

De foreslåtte endringene er nærmere redegjort for i høringsbrevet nedenfor.

Utstedere og andre aktører inviteres til å inngi kommentarer på de foreslåtte endringene innen 5. oktober 2020 til consultation@oslobors.no.

Kontaktpersoner

Opptaksregler
Linn Cathrin Slettedal
Senior Manager, Primary Market
lcs@oslobors.no
+47 95 75 69 83

Løpende forpliktelser
Pernille Woxen Burum
Attorney, Surveillance and Operations
pwb@oslobors.no
+47 22 34 17 49

Vedlegg

Kontakt oss

Juridiske tjenester