Høring vedrørende Utstederreglene

Etter Euronexts oppkjøp av Oslo Børs i juni 2019, og som tidligere kommunisert, vil handel på Oslo Børs og Oslo Axess migrere over til Euronexts handelssystem Optiq den 9. november 2020 for egenkapitalinstrumenter og 30. november 2020 for derivater og renteinstrumenter.

Som følge av oppkjøpet vil utstedere av aksjer og obligasjoner på Oslo Børs og Oslo Axess bli del av Euronexts regelboksregime. Dette innebærer mer harmonisering med Euronexts utstederregler, både hva gjelder struktur og innhold. I tillegg vil Oslo Axess som del av harmoniseringsprosessen endre navn til Euronext Expand. Utstederreglene for aksjer vil fortsette å gjelde for utstedere av aksjer, egenkapitalbevis, depotbevis, og øvrige finansielle instrumenter med tilsvarende egenskaper som aksjer, så langt de passer.

De foreslåtte endringene er nærmere redegjort for i høringsbrevet nedenfor.

Utstedere og andre aktører inviteres til å inngi kommentarer på de foreslåtte endringene innen 31. august 2020 til consultation@oslobors.no.

 

Kontaktpersoner

Opptaksregler for aksjeutstedere
Linn Cathrin Slettedal
Senior Manager, Primary Market
lcs@oslobors.no
+47 95 75 69 83

Løpende forpliktelser for aksjeutstedere
Pernille Woxen Burum
Attorney, Surveillance and Operations
pwb@oslobors.no
+47 22 34 17 49

Opptaksregler for obligasjonsutstedere
Liv I. Grønlien
Senior Manager, Primary Market
lg@oslobors.no
+47 99 27 92 91

Løpende forpliktelser for obligasjonsutstedere
Per Gunnar Ølstad
Senior Analyst, Surveillance and Operations
pg@oslobors.no
+47 22 34 17 79

 

Vedlegg

 

Kontakt oss

Juridiske tjenester

Mange av nettsidene våre har flyttet til Euronexts nettsteder. Les mer om dette her