Høring vedrørende ETF-reglene

Etter Euronexts oppkjøp av Oslo Børs i juni 2019, og som tidligere kommunisert, vil handel på Oslo Børs og Oslo Axess migrere over til Euronexts handelssystem Optiq den 9. november 2020 for egenkapitalinstrumenter og 30. november 2020 for derivater og renteinstrumenter.

Som følge av oppkjøpet vil utstedere av «exchange traded funds» (ETF) på Oslo Børs bli del av Euronexts regelboksregime. Dette innebærer mer harmonisering med Euronexts utstederregler, både hva gjelder struktur og innhold.

De foreslåtte endringene er nærmere redegjort for i høringsbrevet nedenfor.

Utstedere og andre aktører inviteres til å inngi kommentarer på de foreslåtte endringene innen 23. oktober 2020 til consultation@oslobors.no.

Kontaktpersoner

Opptaksregler
 Linn Cathrin Slettedal
 Senior Manager, Primary Market
 lcs@oslobors.no
 +47 95 75 69 83

Løpende forpliktelser
 Pernille Woxen Burum
 Attorney, Surveillance and Operations
 pwb@oslobors.no
 +47 22 34 17 49

Vedlegg

 

Kontakt oss

Juridiske tjenester