Høring vedrørende ABM-reglene for utstedere

Etter Euronexts oppkjøp av Oslo Børs i juni 2019, vil handel i obligasjoner registrert på Nordic ABM migrere over til Euronexts handelsplattform Saturn 30. november 2020.

Det vil ikke gjøres store endringer av reglene for utstedere med obligasjoner registrert på Nordic ABM som følge av migreringen, men det foreslås noen mindre endringer som følge av tilsvarende endringer i reglene for utstedere med obligasjoner notert på Oslo Børs. Endringene tre i kraft fra 30. november 2020.

De foreslåtte endringene er nærmere redegjort for i høringsbrevet nedenfor.

Utstedere og andre aktører inviteres til å inngi kommentarer på de foreslåtte endringene innen 20. oktober 2020 til consultation@oslobors.no.

Kontaktpersoner

Pernille Woxen Burum
Attorney, Surveillance and Operations
pwb@oslobors.no
+47 22 34 17 49

Per Gunnar Ølstad
Senior Analyst, Surveillance and Operations
po@oslobors.no
+47 22 34 17 79 

Vedlegg

Kontakt oss

Juridiske tjenester