Connectreglene

Oslo Connect er en markedsplass for omsetting av ustandardiserte derivatkontrakter, og er regulert som en MTF. For å få adgang til connect-markedet må avtale tegnes med Oslo Børs og med samarbeidende oppgjørssentral.

 

Kontakt oss

Juridiske tjenester