1/2016: Oslo Børs veiledning om rapportering av samfunnsansvar

Til: Utstedere av aksjer notert på Oslo Børs og Oslo Axess, utstedere av egenkapitalbevis notert på Oslo Børs og utstedere av obligasjoner notert på Oslo Børs
Dato: 05.09.2016

Nedenfor følger link til børssirkulære nr. 1/2016 hvor Oslo Børs i samarbeid med Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer (Norsif) har utarbeidet en veiledning med et eksempel på en prosess for rapportering av samfunnsansvar. Veiledningen er ment å være et nyttig og praktisk verktøy for å bidra til en effektiv, helhetlig og relevant samfunnsansvarsrapportering.

Det vil være frivillig for selskapene om de vil benytte Børsens veiledning om rapportering av samfunnsansvar.

Vedlegg:

Kontakt oss

Juridiske tjenester