Børsklagenemnden

Finansdepartementet har oppnevnt en egen klagenemnd for å avgjøre klager på vedtak truffet av børsen. Finansdepartementet har fastsatt nærmere regler om frister, innholdet av klage, tilsvar og muntlig forhandling og om klagenemndens sammensetning og virksomhet i Verdipapirforskriften (kapittel 12, del II).

Vedtak

Børsklagenemnden behandler klager på vedtak fattet av børsen. Oslo Børs publiserer vedtakene på vegne av Børsklagenemnden.

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Kontakt oss

Juridiske tjenester