Oslo Børs Publication Service

Selskapene notert på Oslo Børs har selv ansvar for å distribuere all meldepliktig informasjon. Oslo Børs’ distribusjonstjeneste, Oslo Børs Publication Service, dekker alle behov knyttet til rapporteringsregler gjennom effektiv og driftssikker distribusjon av meldepliktig informasjon og kurssensitive nyheter. Tjenesten sikrer global spredning av informasjon i sanntid. 

Oslo Børs Publication Service

Gjennom Oslo Børs kan noterte selskaper distribuere selskapsmeldinger samtidig til markedet, den nasjonale sentrale lagringsmekanismen (OAM) og Nyhetstjenester. NewsPoint publiserer og distribuerer informasjon via et brukervennlig grensesnitt gjennom følgende kanaler:

1) Oslo Børs' nyhetsfeed

Målrettet distribusjon av informasjon til alle som følger det norske markedet gjennom markedsdatas abonnenter. Blant dem, store globale informasjonsleverandører som Refinitiv, Bloomberg og SIX

2) Oslo Børs’ handelssystem

Sanntidsdistribusjon via handelssystemet til Oslo Børs sine handelsmedlemmer og deres kunder. Handelsmedlemmene av Oslo Børs består av meglervirksomheter lokalt og internasjonalt. Fullstendig liste over handelsmedlemmer.

Gjennom vår samarbeidspartner Cision tilbyr vi også skreddersydde tjenester i forbindelse med distribusjon.

 

Avtale 

Kontakt oss

Markedsdata