NewsPoint InsiderTool

 

Når Market Abuse Regulation ("MAR") blir implementert i norsk rett vil det stilles nye og skjerpede krav til blant annet føring av innsidelister, både når det gjelder format, dokumentasjon og prosessen rundt utsatt offentliggjøring. Oslo Børs mottar daglig henvendelser fra utstedere og tilretteleggere vedrørende utsatt offentliggjøring, og bistår med både veiledning og informasjon. Vi har tatt med oss vår kompetanse og erfaring inn i utviklingen av NewsPoint InsiderTool, med en målsetting om å lage et brukervennlig og funksjonelt system som oppfyller alle formelle krav og som minimerer sjansen for at brukere begår utilsiktede feil. InsiderTool er tilgjengelig som en ny modul i NewsPoint.

Bestill demo

Vi avholder demo via web, men du kan også gjerne komme innom Oslo Børs for en personlig veiledning. Vi kontakter deg for å avtale tidspunkt. Klikk her for å bestille demo

 

Mer enn bare innsidelister

Med NewsPoint InsiderTool kan du opprette innsidelister ved utsatt offentliggjøring, interne ad-hoc lister, samt lister over permanente innsidere. Listestrukturen er bygd opp på en slik måte at den oppfyller alle formelle krav i henhold til MAR. Det er også tilrettelagt for at du skal kunne laste opp interne dokumenter til et elektronisk dokumentarkiv.

InsiderTool understøtter også prosessen og krav til dokumentasjon i forbindelse med utsatt offentliggjøring.

 

Tilfredsstiller kravene i MAR

MAR stiller en rekke nye krav til listeføring ved utsatt offentliggjøring. Vi har sammenfattet disse nye kravene til obligatoriske felter som må fylles ut før man går i gang med listeføringen. På denne måten håper vi å gjøre listeføring både enklere og tidsbesparende for våre brukere.

Det er gjort tilpasninger som gjør det hensiktsmessig å bruke systemet også frem til MAR trer i kraft i Norge.  Enkelte funksjoner vil være skrudd av, dette gjelder blant annet utsendelse av notifikasjon til kompetent myndighet og etablering av oversikt over permanente innsidere. Innholdet i e-poster som sendes til innsidere er tilpasset gjeldende lovverk med henvisninger til Verdipapirhandellovens bestemmelser. Mer informasjon om bruk av systemet før MAR trer i kraft er tilgjengelig i InsiderTool.

 

Administrerer selv tilgang

For å gi brukerne av NewsPoint InsiderTool mest mulig fleksibilitet, har vi lagt opp til et system hvor selskapet selv administrerer brukertilgangene. Dette gjøres ved at hvert selskap utpeker en administrator. Dette kan, men må ikke, være den samme personen som er administrator for de øvrige modulene i NewsPoint. Administrator har tilgang til å registrere nye brukere til systemet, opprette nye lister, og administrere tilgangsrettigheter og lagringstid. Administrator kan registrere brukere både for interne og eksterne brukere som skal føre lister på vegne av selskapet.

 

Automatiske varsler ved opprettelse og lukking av lister

Når en ny innsider skal føres opp på liste, trenger listefører kun å fylle ut informasjon om navn, telefonnummer og e-post på vedkommende. Man kan enten registrere informasjonen direkte i systemet eller importere den via en Excel-fil. Når informasjonen er registrert, vil det bli sendt ut et e-postvarsel til alle personene på listen, hvor Oslo Børs er oppført som avsender. E-posten inneholder en kryptert link som gir tilgang til en side hvor mottakerne selv kan fylle ut og kontrollere all personalia, før listen returneres til systemet. Administrator får da et varsel, og kan gjøre en siste sjekk av at alle felter er korrekt utfylt. Listefører kan også sende ut påminnelser til de som ikke har returnert ferdig utfylt skjema. Når listen er klar til og lukkes som følge av at planlagte hendelser er gjennomført og innsideinformasjonen er offentliggjort sendes et automatisk varsel til Oslo Børs. Oversendelsen vil inneholde all informasjon som er pålagt å sende i henhold til nye krav i MAR.

 

Gjenbruk av informasjon

Hvis du har vært oppført på en innsideliste i NewsPoint InsiderTool tidligere, vil opplysningene dine bli lagret, slik at feltene fylles ut automatisk dersom du blir innsider ved en senere anledning. Dersom vedkommende som fører deg opp på en liste har tilgang til en annen liste du er oppført på vil din informasjon automatisk fylles ut.

 

Gjenbruk av lister

Dersom personene registrert på en liste stort sett er de samme fra gang til gang kan du velge å gjenbruke en tidligere liste som utgangspunkt for å opprette en ny liste.

 

Lagring og sikkerhet

NewsPoint InsiderTool ivaretar våre strenge krav til datalagring, brukertilgang og sikkerhet gjennom børsens allerede etablerte systemer, og vi sørger for at personopplysningene dine ivaretas i henhold til GDPR.  Som følge av at Oslo Børs blir databehandler av personopplysninger, må brukere av NewsPoint InsiderTool signere databehandleravtale med Oslo Børs før tjenesten kan tas i bruk.

Lisensavtalen til NewsPoint InsiderTool inkluderer fem års lagring av data. Når utløpet av femårsperioden nærmer seg, vil det bli sendt ut et varsel, slik at brukeren kan ta stilling til om det er nødvendig å lagre dataene utover de fem årene, og eventuelt administrere lagringstiden for listen.  Informasjon om hvert enkelt selskap blir lagret på separate områder på Oslo Børs’ servere. Oslo Børs kan ikke gå inn i listene uten skriftlig tillatelse fra selskapene.

Les mer om sikkerhet i produktet her:

Endringslogg og historiske lister

Alle endringer i listene blir sporet og lagret. Dette gjør det også mulig å hente ut historiske lister, enten på bestemte dato og klokkeslett, eller som en fullstendig oversikt over alle endringer som har blitt gjort siden listen først ble opprettet.

 

Support

Alle endringer i listene blir sporet og lagret. Dette gjør det også mulig å hente ut historiske lister, enten på bestemte dato og klokkeslett, eller som en fullstendig oversikt over alle endringer som har blitt gjort siden listen først ble opprettet.

Oslo Børs mottar daglig henvendelser fra utstedere og tilretteleggere vedrørende utsatt offentliggjøring, og bistår med både veiledning og informasjon. Vi har tatt med oss vår kompetanse og erfaring inn i utviklingen av systemet, med en målsetting om å lage et system som oppfyller formelle krav, men samtidig er både brukervennlig og funksjonelt. Med NewsPoint InsiderTool kan vi bidra til en enklere børshverdag i enda større grad enn i dag, ved at vi også kan gi svar på spørsmål rundt selve listeføringen knyttet opp funksjonaliteten i systemet.

 

Priser og betingelser

Lisensen for NewsPoint InsiderTool koster NOK 36.000 pr. år. Denne inkluderer et ubegrenset antall brukere, ubegrenset lagringsplass, oppstartskostnader og support. 

Ta gjerne kontakt hvis du ønsker mer informasjon og detaljer rundt produktet.

Kontakt oss

Markedsdata