Meglerstatistikk for utstedere

Børsnoterte selskaper som ønsker en oversikt over hvem som handler i selskapets aksjer og hvilke markedsandeler de har, kan abonnere på meglerstatistikk for utstedere fra Oslo Børs.

Rapportinnhold

Meglerstatistikk for utstedere viser Oslo Børs sine handelsmedlemmers markedsandeler innenfor et verdipapir. Produktet består av en månedlig og en kvartalsvis rapport, og omfatter alle handler (kjøp og salg) som har vært utført i verdipapiret gjennom handelssystemet til Oslo Børs i perioden. Rapporten inneholder følgende informasjon:

  • Navn på megler / handelsmedlem
  • Kjøp: Verdi, volum og markedsandel i prosent av kjøp ved det enkelte medlemmet
  • Salg: Verdi, volum og markedsandel i prosent av salg ved det enkelte medlemmet
  • Total: Verdi, volum og markedsandel i prosent av total handel (kjøp og salg) ved det enkelte medlemmet
Distribusjon

Produktet er filbasert (xls) og distribueres via e-post. Det distribueres i løpet av andre handelsdag påfølgende måned/kvartal.

 

Bestillingsskjema

Kontakt oss

Utstederprodukter