InsiderLog

Med InsiderLog kan du på en enkel og effektiv måte føre digitale innsidelister i henhold til EU Market Abuse Regulation (MAR). InsiderLog brukes allerede av over 450 noterte selskaper, banker og advokatfirmaer i Europa. For norske kunder er det gjort egne tilpasninger som gjør at systemet også kan brukes fram til MAR implementeres i norsk lov.

Bestill demo

Du kan få demo av InsiderLog via web eller komme innom Oslo Børs for en personlig veiledning. Vi kontakter deg for å avtale tidspunkt. Klikk her for å bestille demo

 

Automatiske varsler på e-post

Du trenger kun å registrere innsiderens e-postadresse og det blir deretter sendt ut en e-post som inneholder informasjon om relevante forpliktelser under MAR, som innsideren må bekrefte å ha lest og forstått.

 

Innsideren registrer all informasjon om seg selv

Lei av å registrere informasjon manuelt inn i innsidelistene? La innsiderne fylle ut informasjonen selv! Informasjonen skrives inn i et skjema med obligatoriske felter, slik at ingen opplysninger blir glemt. Innsider trenger kun å fylle ut informasjonen første gang vedkommende blir oppført på en innsideliste, Informasjonen vil være ferdig utfylt neste gang denne innsideren blir registrert.

 

Automatiske påminnelser

I henhold til MAR skal selskapet ta nødvendige grep for å sikre at innsideren oppfyller sine forpliktelser. InsiderLog sender ut automatiske påminnelser hver 24. time frem til innsideren har bekreftet og returnert fullstendig utfylt skjema.

 

Utsette offentliggjøring

I henhold til MAR, må en rekke kriterier være oppfylt for å kunne utsette offentliggjøring av innsideinformasjon. InsiderLog guider deg gjennom vurderingen av disse kriteriene når du oppretter en ny liste og lagrer dette, i tilfelle kompetent myndighet skulle ha spørsmål senere.

 

Passordbeskyttet innsideliste

Innsidelister skal lagres elektronisk og kun være tilgjengelig for autoriserte personer. InsiderLog benytter tofaktorpålogging, slik at brukeren må logge på med både et personlig passord og en engangskode som mottas via SMS.

 

Sporlogg i innsidelisten

MAR krever at alle endringer i innsidelisten skal være sporbare. Det skal ikke være mulig å gjøre endringer uten at disse blir logget. Dette kan være teknisk utfordrende med programvare som for eksempel Excel. InsiderLog håndterer lagring av alle endringer automatisk, slik at du kan være trygg på at du oppfyller selv de strengeste krav til logging. 

 

Lagre bekreftelser separat

Bekreftelser fra innsideren skal ikke oppbevares i en e-postboks, men må lagres mer permanent. InsiderLog gjør jobben for deg og lagrer automatisk bekreftelsene sammen med innsidelisten.

 

Tidspunkt for alle oppdateringer

MAR krever at du registrerer eksakt tidspunkt for opprettelse av en innsideliste, så vel som når en ny innsider blir lagt til eller endringer blir gjort i listen. I InsiderLog blir alt automatisk lagret med eksakte tidspunkt.

 

Varsle myndighetene

Når innsideinformasjon er publisert må du varsle kompetent myndighet. Dette varselet skal inneholde informasjon om når innsidelisten ble opprettet, hvem som tok beslutningen om å opprette listen mm. Med InsiderLog blir all nødvendig informasjon automatisk samlet og sendt til kompetent myndighet, slik at du slipper å sende e-poster manuelt.

 

Så trygt at selv ikke vi har tilgang til dine data

Siden ingen data er lagret hos oss, beholder du full kontroll over innsidelistene. Hver kunde oppretter, med kun et tastetrykk, sin «egen sky» hos Amazon Web Services. Amazon Web Services er verdensledende på dette området og er sertifisert i henhold til ISO 27001. All kommunikasjon går gjennom din egen e-postserver og vi vil aldri ha tilgang til dine data, hverken innsidelistene dere oppretter, innsiderne dere har registrert eller den faktiske innsideinformasjonen.

Kontakt oss

Utstederprodukter