Utstederprodukter

Utstederprodukter er utviklet for børsnoterte selskaper. Børsnoterte selskaper møter forventninger og krav fra investorer, ansatte, myndigheter og andre. Sammen tilbyr Oslo Børs, VPS og OMS et bredt spekter av produkter for som gjør hverdagen enklere for selskaper notert på børs. Vi hjelper gjerne med å finne ut hvilke produkter som dekker det enkelte selskapets behov.

Distribusjon av meldepliktig informasjon

Effektiv og driftssikker distribusjon som tilfredsstiller alle rapporteringskrav for børsnoterte selskaper. Distribusjonen omfatter offentliggjøring på Newsweb, lagring i den nasjonale sentrale lagringsmekanismen (OAM) og distribusjon via Oslo Børs nyhetsfeed og Oslo Børs’ handelssystem.

InsiderLog

Med InsiderLog kan du på en enkel og effektiv måte føre digitale innsidelister i henhold til EU Market Abuse Regulation (MAR). InsiderLog brukes allerede av over 400 noterte selskaper, banker og advokatfirmaer i Europa. For norske kunder er det gjort egne tilpasninger som gjør at systemet også kan brukes fram til MAR implementeres i norsk lov.

iBabs

Styreportalen iBabs hjelper deg å organisere og gjennomføre styremøter.

Top20

En ukentlig oppdatert liste over de 20 største aksjonærene i selskapet. Listen publiseres direkte på selskapets nettside.

IR webmoduler

IR webmoduler gir enkel tilgang til alle relevante børsdata som f.eks. oppdatert aksjekurs med graf, ordrebok, meglerstatistikk, finanskalender, utbytte, børsmeldinger, pressemeldinger og siste handler. Modulene har mobilvennlig design og integreres sømløst i selskapet eksisterende nettsider. Det er utviklet en standardløsning for selskaper som kun ønsker å bruke de vanligste modulene. Selskapet kan også fritt tilpasse layout og informasjon så det passer inn i selskapets nettside.

Nominee ID

Aksjehandel utføres ofte gjennom en banks nomineekonto. Det vil da være bankens samlede nomineekontoer som er synlig som eier av aksjene. Identifiserer de reelle underliggende eierne registrert på nomineekonti.

VPS Aksjesparing for ansatte

Markedets mest komplette løsning for selskaper som ønsker å invitere ansatte til å delta i selskapets vekst og verdiskapning. Løsningen forenkler og effektiviserer selskapets aksjebaserte avlønningsprogram.

VPS Generalforsamling

Hjelper selskaper å gjennomføre generalforsamlingen på en enkel, ressursbesparende og profesjonell måte – fra påmelding til gjennomføring.

Likviditetsrapport

Daglige og månedlige rapporter som inneholder detaljert informasjon om handel og likviditet for et notert selskap, som nøkkeltall for spread og ordredekning, samt historiske priser, handelsvolumer og megleraktivitet.

Meglerstatistikk for utstedere

Viser Oslo Børs sine medlemmers markedsandeler for et verdipapir for en måned eller kvartal.

Kontakt oss

Utstederprodukter