Utstederprodukter

Utstederprodukter er utviklet for børsnoterte selskaper. Børsnoterte selskaper møter forventninger og krav fra investorer, ansatte, myndigheter og andre. Sammen tilbyr Oslo Børs, VPS og OMS et bredt spekter av produkter for som gjør hverdagen enklere for selskaper notert på børs. Vi hjelper gjerne med å finne ut hvilke produkter som dekker det enkelte selskapets behov.

Vi tilbyr produkter relatert til:

Compliance

Distribusjon av meldepliktig informasjon
Effektiv og driftssikker distribusjon som tilfredsstiller alle rapporteringskrav for børsnoterte selskaper. Distribusjonen omfatter offentliggjøring på Newsweb, lagring i den nasjonale sentrale lagringsmekanismen (OAM) og distribusjon via Oslo Børs nyhetsfeed og Oslo Børs’ handelssystem.

InsiderLog
Med InsiderLog kan du på en enkel og effektiv måte føre digitale innsidelister i henhold til EU Market Abuse Regulation (MAR). InsiderLog brukes allerede av over 400 noterte selskaper, banker og advokatfirmaer i Europa. For norske kunder er det gjort egne tilpasninger som gjør at systemet også kan brukes fram til MAR implementeres i norsk lov.

Investor Relations

IR webmoduler
IR webmoduler gir enkel tilgang til alle relevante børsdata som f.eks. oppdatert aksjekurs med graf, ordrebok, meglerstatistikk, finanskalender, utbytte, børsmeldinger, pressemeldinger og siste handler. Modulene har mobilvennlig design og integreres sømløst i selskapet eksisterende nettsider. Det er utviklet en standardløsning for selskaper som kun ønsker å bruke de vanligste modulene. Selskapet kan også fritt tilpasse layout og informasjon så det passer inn i selskapets nettside.

Top20
En ukentlig oppdatert liste over de 20 største aksjonærene i selskapet. Listen publiseres direkte på selskapets nettside.

Company Webcast
Avanserte webcast- og webinarløsninger for å nå et bredere publikum. Det finnes ulike formater for markedsføring og ekstern kommunikasjon, intern kommunikasjon, opplæring, utvikling og investorrelasjoner. Velg å kringkaste fra et studio eller produser dine egne webinarer med vår selvbetjeningsløsning.

IR Manager
Gjennom en intuitiv plattform er dette et komplett verktøy for håndtering av IR-arbeidet. Du har tilgang til kontaktinformasjon for mer enn 220.000 profesjonelle investorer, 45.000 investeringsfirma og 55.000 fond og kan se deres beholdning av aksjer i ditt selskap. Gjennom en app har du også tilgang til informasjon når du er i investormøter, og du kan legge inn egne notater, også når du er uten internettforbindelse.

Aksjonæranalyse
Aksjehandel utføres ofte gjennom en banks nomineekonto. Det vil da være bankens samlede nomineekontoer som er synlig som eier av aksjene. Dette produktet identifiserer de reelle underliggende eierne registrert på nomineekonti og gir en bedre innsikt i aksjonærsammensetningen.

Post-listing advisory
Vårt team av rådgivere bidrar med rådgivningstjenester og beslutningsanalyser til beslutningstagere i noterte SMB-selskaper for at selskapet skal nå sine strategiske mål og ambisjoner i kapitalmarkedet.

Likviditetsrapport
Daglige og månedlige rapporter som inneholder detaljert informasjon om handel og likviditet for et notert selskap, som nøkkeltall for spread og ordredekning, samt historiske priser, handelsvolumer og megleraktivitet.

Meglerstatistikk for utstedere
Viser Oslo Børs sine medlemmers markedsandeler for et verdipapir for en måned eller kvartal.

Governance

iBabs
Styreportalen iBabs hjelper deg å organisere og gjennomføre styremøter gjennom et enkelt og intuitivt brukergrensesnitt. Du kan selv legge til og fjerne brukere etter behov og dere betaler kun et lite, månedlig beløp per bruker.

VPS Aksjesparing for ansatte
Markedets mest komplette løsning for selskaper som ønsker å invitere ansatte til å delta i selskapets vekst og verdiskapning. Løsningen forenkler og effektiviserer selskapets aksjebaserte avlønningsprogram.

VPS Generalforsamling
Hjelper selskaper å gjennomføre generalforsamlingen på en enkel, ressursbesparende og profesjonell måte – fra påmelding til gjennomføring.

Kontakt oss

Utstederprodukter