Varslinger på SMS

Du kan få SMS-varsler dersom aksjer eller indekser bryter gjennom en valgt grenseverdi, eller når aksjeselskaper sender børsmeldinger. Du kan også motta kursinformasjon en bestemt tid på dagen eller daglige sluttkurser for både aksjer, indekser og fond. Dette tilbudet blir lagt ned 9. november 2020.

Varsling aksjer, indekser og børsmeldinger

For å motta en aksjekurs daglig, sender du "VARSLE [AKSJE]", eventuelt "VARSLE [AKSJE] HVER DAG [TT:MM]" til 2022

For å få en melding når et selskap sender ut en børsmelding sender du "VARSLE [AKSJE] NYHETER" til 2022
For å få børsmeldingene, og i tillegg et daglig varsel med sluttkurs sender du "VARSLE [AKSJE]" til 2022

Eksempler:

 • VARSLE NORSK HYDRO (du får børsmeldinger og en melding med sluttkurs hver dag)
 • VARSLE NHY NYHETER (du får melding når NHY sender en børsmelding)
 • VARSLE NORSK HYDRO NYHETER (du får melding når NHY sender en børsmelding)
 • VARSLE NHY HVER DAG 12:00 (du får kurs pr. kl 12:00 hver dag)

Vi gjør oppmerksom på at noen selskaper utgir samme meldinger både på engelsk og norsk.

For å bli varslet ved kursstigning eller fall, sender du "VARSLE [AKSJE] OVER [KR]" eller "VARSLE [AKSJE] UNDER [KR]" til 2022. Du kan selv velge om du vil bruke ticker eller navn på aksje.
Eksempler:

 • VARSLE NORSK HYDRO OVER 284 (du får melding dersom kursen går over kr. 284).
 • VARSLE NHY UNDER 284 (du får melding dersom kursen går under kr. 284).

Dersom kursen for registrert alarm allerede ligger under det nivået som er satt for alarmen benytter vi algoritmer for å unngå at det sendes ut en ukontrollert mengde med sms'er ved hyppige endringer i prisnivået. Så lenge alarmkriteriet er tilfredsstilt blir derfor ikke alarmen reaktivert før kursen:

 • har beveget seg 5% over alarmnivået (dersom varselet er av typen "under")
 • har beveget seg 5% under alarmnivået (dersom varselet er av typen "over")
 • vi sender i alle tilfeller ikke ut nytt varsel innen de første fem minuttene etter at et varsel er generert

Er mobiltelefonen avslått eller utenfor dekningsområdet blir meldingen forsøkt sendt i opp til én dag, avhengig av hvilken teleoperatør som benyttes.

Dersom du ønsker å vite hvilke alarmer og varslinger du står oppført på, kan du sende meldingen "VIS VARSEL" til 2022.

Stoppe varsel
Du kan når som helst enkelt avslutte dine varslinger ved å sende meldingen "STOPP VARSEL [AKSJE]" til 2022.

Eksempler: STOPP VARSEL NORSK HYDRO, STOPP VARSEL NHY

Tjenesten koster kr. 5 pr. mottatt melding.

 

Varsling fond

For å motta en kurs daglig, sender du "VARSLE [FOND]", eventuelt "VARSLE [FOND] HVER DAG [TT:MM]" til 2022.
Eksempler:

 • VARSLE AI-AKTIV (du får børsmeldinger og en melding med sluttkurs hver dag)
 • VARSLE AI-AKTIV HVER DAG 12:00 (du får kurs pr. kl 12:00 hver dag)

Dersom du ønsker å vite hvilke alarmer og varslinger du står oppført på, kan du sende meldingen "VIS VARSEL" til2022.

Er mobiltelefonen avslått eller utenfor dekningsområdet blir meldingen forsøkt sendt i opp til én dag, avhengig av hvilken teleoperatør som benyttes.

Stoppe varsel
Du kan når som helst enkelt avslutte dine varslinger ved å sende meldingen "STOPP VARSEL [FOND]" til 2022.

Eksempel: STOPP VARSEL AI-AKTIV

Tjenesten koster kr. 5 pr. mottatt melding.

Kontakt oss

Markedsdata