Sanntidskurser på SMS

Du kan få en enkeltmelding med kursinformasjon i sanntid for både aksjer, indekser og fond.

Aksjer og indekser

For å motta kursen på et verdipapir notert på Oslo Børs i sanntid sender du "TICKER" eller "SELSKAPSNAVN" til 2022. Eksempler: Statoil, STL, Hovedindeksen, OSEBX.

Eksempel med forklaring til innholdet i en melding med sanntidsinformasjon om en aksje:

Melding

Forklaring

Statoil (NOK)

Selskapsnavn og omsetningsvaluta i parantes

24,8 (56000)

Sist omsatt kurs og sist omsatt volum i parantes

-0,90 (-3,5%)

Endring i løpet av dagen

k: 24,70 (48200)

Kjøper kurs og volum

s: 24,90 (26600)

Selger kurs og volum

vol: 5628971

Omsatt antall aksjer offisielt i løpet av dagen

høy: 25,1

Dagens høyeste offisielle omsatt kurs

lav: 24,7

Dagens laveste offisielle omsatt kurs

Etter børsens åpningstid vises et snapshot av ordreboken for valgte verdipapirer inntil neste dag. I en periode før børsens åpningstid vil du få melding om at børsen ikke er åpen. Fra klokken 0845, når før-børs perioden starter, vil du igjen motta meldinger med sanntidssnapshots fra ordreboken.

Tjenesten koster kr. 5 pr. mottatt melding.

 

Fond

For å motta informasjon om et fond sender du "TICKER" eller "FONDSNAVN" til 2022. Eksempler AI-AKTIV, Avanse Norge Aktiv. Vi gjør oppmerksom på at fondskurser normalt kun oppdateres én gang daglig.

Eksempel med forklaring til innholdet i en melding med fondsinformasjon om ABIF AKTIV:

Melding

Forklaring

AI-AKTIV(12.12.03)

Ticker på fond (dato når NAV sist ble oppdatert)

NAV:268,31

Net Asset Value (betegnelse på fondets kursverdi)

Avk:

Avkastning

D: -0,01

Endring siste dag i %

U:1,4

Endring siste uke i %

M:2,18

Endring siste måned i %

1å:42,3

Endring siste år i %

3å: -7,81

Endring siste 3 år i %

5å:8,63

Endring siste 5 år i %

Diff.avk/3å:-1,88

Differanseavkastning siste 3 år

Sharpe/3å:-0,67

Sharpe Ratio siste 3 år

 Tjenesten koster kr. 5 pr. mottatt melding.

Kontakt oss

Markedsdata