Publikasjoner

Informasjonsbrosjyrer om verdipapirmarkedet og de ulike produktene vi tilbyr på Oslo Børs og i konsernet Oslo Børs VPS.

For investorer

 
Aksjer for alle
En kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet.

Aksjer for alle (pdf, 2 MB)

For utstedere

 
IR-anbefalingen
Anbefaling basert på beste praksis innen rapportering av finansiell og annen IR-informasjon, utarbeidet i samarbeid med NIRF.

Alt du trenger å vite om derivater
Grunnleggende innføring i opsjoner, forwards og futures.

Veiledning om rapportering av samfunnsansvar
Et nyttig og praktisk verktøy for å bidra til en effektiv, helhetlig og relevant samfunnsansvarsrapportering, utarbeidet i samarbeid med Norsif.

Opsjonskalender
Kalender med merkedager for derivatmarkedet på Oslo Børs.

Veien til en enklere børshverdag
Sammen tilbyr Oslo Børs, VPS og OMS et bredt spekter av produkter for børsnoterte selskaper.

ETP - Exchange Traded Products
En overordnet beskrivelse av utstederproduktene som kalles Exchange Traded Products.

 

Aksjemarkedet på noen minutter
En digital kunnskapspakke fra AksjeNorge for deg som ikke har så mye kunnskap om aksjemarkedet fra før.
 Aksjemarkedet på noen minutter

 

Kontakt oss

Kommunikasjonsavdelingen