VINX - nordiske aksjeindekser

VINX-indeksene produseres i samarbeid med Nasdaq OMX, og indeksene har indeksmedlemmer fra alle de nordiske børsene.

VINX-indeksene baseres på Industry Classification Benchmark® (ICB) som er utviklet av FTSE. De ledende indeksene er:

 • VINX30 (Tradeable)
 • VINX Benchmark
 • VINX Benchmark Cap
 • VINX (All-share)

Sektorindeksene er basert på nivå 1 og 2 i ICB-modellen.

Alle indeksene beregnes i EUR, SEK, NOK, ISK og DKK, unntatt VINX30 som kun beregnes i EUR. Alle indeksene beregnes som utbyttejustert, nettoutbyttejustert og som prisindeks, bortsett fra VINX30 som bare beregnes som prisindeks.

For mer detaljert informasjon rundt hoved- og sektorindekser, vennligst se indeks regelverket:

Daglige indeksfiler

Daglige filer inkluderer er blant annet merket med følgende informasjon for alle offisielle indekser

 • Index symbol and ISIN
 • Index name
 • Index value
 • Index divisor
 • Index market capital
 • Number of index constituents
 • Constituent ticker and ISIN
 • Constituent ICB code
 • Constituent number of shares
 • Constituent market capital
 • Constituent close price
 • Constituent relative weight
 • Exchange the constituent is listed on
 • Corporate action information
Distribusjon og tilgjengelighet

VINX indeksene er filbasert (txt) og levert via e-post eller FTP (Get). Filene leveres hver handelsdag, bortsett fra fri- og helligdager ved de nordiske børser.

Filene produsere som ujusterte kveldsfiler mellom 18:00 og 20:00 CET, samt som justerte morgenfiler mellom 00:30 og 08:00 CET.

For informasjon om spesialtilpassede indekser, ta kontakt med oss.

Kontakt oss

Markedsdata