VINX - nordiske aksjeindekser

VINX-indeksene produseres i samarbeid med Nasdaq OMX, og indeksene har indeksmedlemmer fra alle de nordiske børsene.

Endringer desember 2020

Vi gjør oppmerksom på at fra og med 1. desember 2020 vil ikke Oslo Børs lengre distribuere eller lisensiere VINX Index EOD data direkte til klienter.

For mer informasjon om hvordan få tilgang til VINX indekser etter 1. desember 2020, ta kontakt med producs@oslobors.no.

 

VINX-Indeksene

VINX-indeksene baseres på Industry Classification Benchmark® (ICB) som er utviklet av FTSE. De ledende indeksene er:

 • VINX30 (Tradeable)
 • VINX Benchmark
 • VINX Benchmark Cap
 • VINX (All-share)

Sektorindeksene er basert på nivå 1 og 2 i ICB-modellen.

Alle indeksene beregnes i EUR, SEK, NOK, ISK og DKK, unntatt VINX30 som kun beregnes i EUR. Alle indeksene beregnes som utbyttejustert, nettoutbyttejustert og som prisindeks, bortsett fra VINX30 som bare beregnes som prisindeks.

For mer detaljert informasjon rundt hoved- og sektorindekser, vennligst se indeks regelverket:

Daglige indeksfiler

Daglige filer inkluderer er blant annet merket med følgende informasjon for alle offisielle indekser

 • Index symbol and ISIN
 • Index name
 • Index value
 • Index divisor
 • Index market capital
 • Number of index constituents
 • Constituent ticker and ISIN
 • Constituent ICB code
 • Constituent number of shares
 • Constituent market capital
 • Constituent close price
 • Constituent relative weight
 • Exchange the constituent is listed on
 • Corporate action information
Distribusjon og tilgjengelighet

VINX indeksene er filbasert (txt) og levert via e-post eller FTP (Get). Filene leveres hver handelsdag, bortsett fra fri- og helligdager ved de nordiske børser.

Filene produsere som ujusterte kveldsfiler mellom 18:00 og 20:00 CET, samt som justerte morgenfiler mellom 00:30 og 08:00 CET.

For informasjon om spesialtilpassede indekser, ta kontakt med oss.

Kontakt oss

Markedsdata