Studentforespørsler

En rekke markedsdata for Oslo Børs er tilgjengelig på våre statistikksider. Det er også mulig å laste ned inntil fem års historikk for alle børsnoterte verdipapirer og indekser til Excel ved å gå inn på det aktuelle verdipapiret.

BI-studenter
Ta kontakt med Bernt Arne Ødegaard

NHH-studenter
Ta kontakt med Børsprosjektet

Øvrige studenter ved norske utdanningsinstitusjoner
Ta kontakt med Nasjonal Finansdatabase for Høyere Utdanning

Studenter ved utenlandske utdanningsinstitusjoner
Ta kontakt med products@oslobors.no