Statsobligasjonsindekser

Produktet Oslo Børs Core Bond Index Weights inneholder tilstrekkelig informasjon til å beregne kjerneindeksene for statsobligasjoner på Oslo Børs.

Endringer desember 2020

Fra og med 7. desember 2020, vil Oslo Børs ikke lenger produsere statsobligasjonsindeksene. Distribusjon av relaterte informasjonsprodukter vil opphøre denne dagen. Den siste dagen for indeksproduksjon av statsobligasjonsindeksene vil med andre ord være 4. desember 2020.

Vennligst kontakt Products@oslobors.no for spørsmål knyttet til statsobligasjonsindeksene.

 Statsobligasjonsindekser

  • Statsobligasjonsindeks, fast durasjon på 0.25 år (ST1X)
  • Statsobligasjonsindeks, fast durasjon på 0.50 år (ST2X)
  • Statsobligasjonsindeks, fast durasjon på 1.00 år (ST3X)
  • Statsobligasjonsindeks, fast durasjon på 3.00 år (ST4X)
  • Statsobligasjonsindeks, fast durasjon på 5.00 år (ST5X)
Distribusjon og tilgjengelighet

Oslo Børs tilbyr indeksvekter med levering enten daglig eller månedlig. Indeksvektene er filbasert og leveres via FTP (get) eller e-post. 

For informasjon om spesialtilpassede indekser, ta kontakt med oss.

Kontakt oss

Markedsdata

Mandag 1. februar blir www.oslobors.no flyttet til Euronext. Les mer her