Statsobligasjonsindekser

Produktet Oslo Børs Core Bond Index Weights inneholder tilstrekkelig informasjon til å beregne kjerneindeksene for statsobligasjoner på Oslo Børs.

Målet med statsobligasjonsindeksene er å gi en referanse for porteføljene på alle tidspunkter i terminstrukturen. Indeksene er altså ikke ment å være investeringsobjekter. Oslo Børs beregner følgende indekser:

  • Statsobligasjonsindeks, fast durasjon på 0.25 år (ST1X)
  • Statsobligasjonsindeks, fast durasjon på 0.50 år (ST2X)
  • Statsobligasjonsindeks, fast durasjon på 1.00 år (ST3X)
  • Statsobligasjonsindeks, fast durasjon på 3.00 år (ST4X)
  • Statsobligasjonsindeks, fast durasjon på 5.00 år (ST5X)

 

Distribusjon og tilgjengelighet

Oslo Børs tilbyr indeksvekter med levering enten daglig eller månedlig. Indeksvektene er filbasert og leveres via FTP (get) eller e-post. 

For informasjon om spesialtilpassede indekser, ta kontakt med oss.

Kontakt oss

Markedsdata