Renteindekser

Produktet Oslo Børs Specialized Bond Indices inneholder indeksvekter og indeksverdier samt tilleggsinformasjon som effektiv rente, durasjon og konveksitet.

Oslo Børs beregner 13 spesialindekser basert på norske statsobligasjoner og statskasseveksler:

Norske statsobligasjoner  
 • OB Government Bonds All Index
 • OB Government Bonds < 5 year Index
 • OB Government Bonds > 5 year Index
 • OB Government Bonds Fixed Maturity 1 year Index
 • OB Government Bonds Fixed Maturity 2 year Index
 • OB Government Bonds Fixed Maturity 3 year Index
 • OB Government Bonds Fixed Maturity 4 year Index
 • OB Government Bonds Fixed Maturity 5 year Index
 • OB Government Bonds Fixed Maturity 6 year Index
 • OB Government Bonds Fixed Maturity 7 year Index
Statskasseveksler  
 • OB Treasury Bills All Index
 • OB Treasury Bills < 180 days Index
 • OB Treasury Bills > 180 days Index

 

Distribusjon og tilgjengelighet

Produktet Oslo Børs Specialized Bond Indices er filbasert og leveres daglig eller månedlig via e-post eller FTP/SFTP (Get).

Indeksregelverk sendes på forespørsel. 

Kontakt oss

Markedsdata