Renteindekser

Produktet Oslo Børs Specialized Bond Indices inneholder indeksvekter og indeksverdier samt tilleggsinformasjon som effektiv rente, durasjon og konveksitet.

Endringer desember 2020

Fra og med 7. desember 2020, vil Oslo Børs ikke lenker produsere renteindekser. Distribusjon av relaterte informasjonsprodukter vil opphøre denne dagen. Den siste dagen for indeksproduksjon av renteindeksene vil med andre ord være 4. desember 2020.

Vennligst kontakt Products@oslobors.no for spørsmål knyttet til renteindeksene.

Renteindekser

Oslo Børs beregner 13 spesialindekser basert på norske statsobligasjoner og statskasseveksler:

Norske statsobligasjoner  
 • OB Government Bonds All Index
 • OB Government Bonds < 5 year Index
 • OB Government Bonds > 5 year Index
 • OB Government Bonds Fixed Maturity 1 year Index
 • OB Government Bonds Fixed Maturity 2 year Index
 • OB Government Bonds Fixed Maturity 3 year Index
 • OB Government Bonds Fixed Maturity 4 year Index
 • OB Government Bonds Fixed Maturity 5 year Index
 • OB Government Bonds Fixed Maturity 6 year Index
 • OB Government Bonds Fixed Maturity 7 year Index
Statskasseveksler  
 • OB Treasury Bills All Index
 • OB Treasury Bills < 180 days Index
 • OB Treasury Bills > 180 days Index
Distribusjon og tilgjengelighet

Produktet Oslo Børs Specialized Bond Indices er filbasert og leveres daglig eller månedlig via e-post eller FTP/SFTP (Get).

Indeksregelverk sendes på forespørsel. 

Kontakt oss

Markedsdata

Mange av nettsidene våre har flyttet til Euronexts nettsteder. Les mer om dette her